Reforma de la Llei hipotecària

Posted by: administrador
Category: Uncategorized

El 16 de juny de 2019, va entrar en vigor la nova llei reguladora de contractes de crèdit immobiliari, més coneguda com la “Llei hipotecària”. Aquesta nova llei introdueix una sèrie de canvis per donar més transparència a aquests contractes i, per tant, més protecció als deutors, avaladors o avaladors.

El client està obligat a contractar una assegurança amb l’ entitat financera?

L’ entitat pot requerir al client que contracti l’assegurança de protecció de pagaments , la vida o l’assegurança  de la llar, però no serà necessari contractar amb el Banc que li atorgui la hipoteca. No obstant això, els productes alternatius han d’oferir condicions i prestacions equivalents al que l’entitat ha proposat. L’acceptació del prestador d’una política alternativa, diferent de la proposada per ella, no pot comportar un empitjorament en els termes del préstec.  No obstant això, els que l’entitat podrà fer és oferir bons clients en el préstec estès per a cada producte amb el qual estan vinculats a l’entitat.